बारावी कला नंतर काय? (What After 12th Arts?)

12 वी कला नंतर काय करावे?

तुम्ही आर्ट्स स्ट्रीममधून 12 वी पूर्ण केल्यानंतर बरेच कोर्स करू शकता.

आर्ट स्ट्रीममधून तुमची 12 वी पूर्ण झाल्यानंतर आपण पुढील पैकी काहीही करू शकता:

कोणत्याही पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी आपण आपल्या बारावीत किमान 50% गुण मिळवले पाहिजेत. तर, आपण आपल्या इयत्ता 12 वी मध्ये चांगले गुण मिळवणे आवश्यक आहे.

Related – HSC Result 2023 Maharashtra Board

12 वी कला नंतर तुम्ही हे कोर्स करू शकता:

आपण वरील अभ्यासक्रम करू शकता. बहुतेक विद्यार्थी डिग्री करतात आणि एमबीएसाठी जातात.