मित्रांनो आपण जेव्हा कधी खादी हे नाव उच्चारतो तेव्हा त्यासोबतच kvib हे नाव येतेच. त्यामुळे आपल्यातील बहुतांश जण ...

मित्रांनो! तुम्ही एलएलपी हे नाव तर ऐकलेच असेल परंतु तुम्हाला LLP म्हणजे काय? आणि LLP ला मराठी भाषेमध्ये काय ...

मित्रांनो! आपल्या भारत देशामध्ये भारत सरकारकडून विविध योजना लागू केल्या जातात. भारत सरकारने ग्रामीण रोजगारांचे ...

मित्रांनो! तुम्ही तुमच्या आसपास किंवा वर्तमानपत्रांमध्ये एमआयडीसी हा शब्द ऐकूनच असाल. प्रत्येक शहरी भागामध्ये काही ...

मित्रांनो! तुम्ही पीडीएफ हे नाव तर ऐकलेच असेल.आपल्यातील काही जण हे दैनंदिन जीवनामध्ये पीडीएफ चा वापर देखील करत ...

मित्रांनो! तुम्ही वर्तमानपत्र आणि टीव्हीमध्ये रेरा कायदा बद्दल नक्कीच ऐकले असेल. परंतु तुम्हाला रेरा कायदा म्हणजे ...